Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона "Сайт LFP.com.ua" надалі Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу послуг які розміщені у відповідному розділі Веб-сайту "Платні послуги".

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://lfp.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “Придбати”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче. 1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та виконання послуги Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору. 1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Придбати”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявної у Продавця послуги та діє до моменту отримання Покупцем послуги від Продавця і повного розрахунку з ним. 1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://lfp.com.ua/, що містить пропозицію Продавця щодо придбання послуги, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання послуги, шляхом оплати цієї послуги через платіжну систему. «Послуга» - додатковий функціонал сайту "Преміум статус". «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://lfp.com.ua/ та мають намір придбати послугу. «Продавець» - власник цього сайту https://lfp.com.ua/. «Замовлення» - оплачена послуга на вказаний термін дії яка розміщена в розділі "Платні послуги". «Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://lfp.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, сплатити за послугу кошти. 3.2. Продавець гарантує, що послуга буде надана Покупцеві в повному обсязі який вказаний в Замовленні. 3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману. 3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи для надання таких, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та виконання послуги.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний: виконувати умови даного Договору; виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; надати Покупцю послугу згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту "Платні послуги", оформленим Замовленням і умовами даного Договору; 4.2. Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, або дійсних "Правил публікації". 4.3. Продавець: Власник сайту https://lfp.com.ua/.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити і отримати послугу на умовах цього Договору; ознайомитись з інформацією про послугу, яка розміщена на відповідній сторінці Веб-сайту "Платні послуги" 5.2. Покупець має право: оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://lfp.com.ua/; вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://lfp.com.ua/ шляхом вибору терміну дії послуги та оплати Замовлення за допомогою натискання кнопки “Придбати”.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна послуги визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://lfp.com.ua/. 7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від вибору терміну дії послуги який Покупець замовляє. 7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами: за допомогою платіжної системи LiqPay або Приват24 та/або використовуючи картики типу: Visa Visa Electron Mastercard Mastercard Electronic Maestro Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://lfp.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «Придбати» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ

8.1 Покупець отримує послугу, на термін який він обрав на сторінці оплати і сплатив. 8.2. Продавець гарантує надати послугу на термін який оплатив Покупець. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання послуги, Покупець може з'ясувати за контактними даними які вказані у підвалі сайту https://lfp.com.ua/.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПОСЛУГИ

9.1. Кошти сплачені за надання послуг можуть бути повернені, якщо Покупець зробив Замовлення на термін два і більше місяців, кошти повертаються лише за невикористані місяці (місяць - мається на увазі 30 днів). Минулі і Поточний місяць в якому Покупець користувався послугою не повертаються. При цьому, термін дії послуги скорочується відповідно до повернутих коштів. Наприклад: якщо Покупець оплатив послугу на 3 місяці (90 днів), і вирішив повернути кошти через 10 днів з моменту оплати, то Продавець поверне кошти за невикористані 2 місяці (60 днів), а термін дії послуги завершиться через 20 днів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством. 10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. 10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. 11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин. 11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин. 11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. 12.2. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). 12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.